Sevgili Misafirlerimiz;
Sizse?kin misafirlerimizi ?u anda Ege¡¯nin en sa?l?kl? en leziz yemeklerinitadaca??n?z Has Konyal?¡¯da a??rl?yoruz. Siz bu men¨¹deki muhte?em lezzetleraras?ndan se?im yaparken, biz size keyifli bir ortam sunabilmenin heyecan?i?erisindeyiz.Aln?m?z?n ak?yla ??kt???m?z resmi denetimler biryana; bizim i?in en ?nemli kriter, sizlere hizmette kusur etmeden sa?l?kl? vehijyenik bir ortamda servis yapmak ve sizi en iyi ?ekilde a??rlamakt?r.Biliyoruz ki restoranlar?m?zdan sizi mutlu u?urlad???m?z her g¨¹n, bizi mutluyar?nlara haz?rl?yor.Biz y?llard?r her g¨¹n; bu d¨¹?¨¹ncelerle ve ayn?heyecanla sizleri bekliyoruz. Konu?umuz olarak bizleri onurland?rd???n?z i?insizlere te?ekk¨¹r ederiz. Afiyet olsun...
?hti?aml? Zengin ve Lezzetli Konya Mutfa??
KonyaMutfa??, Sel?uklu saraylar?nda geli?en ve Mevlevi adap ve erkan?yla yo?rulanmuhte?em bir olu?umdur. 13. Y¨¹zy?ldan g¨¹n¨¹m¨¹ze koydu?u kurallarla klasik?zellikler ta??yan, hatta Klasik T¨¹rk Mutfa??¡¯n?n dayand??? ana k?klerdenbirini olu?turan Konya Mutfa??, T¨¹rk Halk Mutfa??n?n d???nda tutulmas? gerekenbir mutfakt?r.Konya Mutfa??, mutfak mimarisi, ara? gere?leri,yemek ?e?itleri, pi?irme y?ntemleri, sofra d¨¹zenleri, servis usulleri, k?? i?inhaz?rlanan yiyecekleriyle kendine ?zg¨¹ bir mutfak ve bu mutfakla ilgiliinan?lmaz zenginlikte bir mutfak k¨¹lt¨¹r¨¹ meydana getirmi?tir. Sel?uklusaraylar?nda alt?n tepsi ve sahanlarda yemeklerin O?uz resmine uygun olarakd¨¹zenlendi?i; mutfakla ilgili ilk ekiples?menin Mevlevi Mutfa??¡¯nda ba?lad???,d¨¹nyada ad?na muhtemelen an?t mezar yapt?r?lan ilk a???ba??n?n Konya¡¯dabulundu?unu s?ylemek Konya Mutfa??¡¯n?n ihti?am?n? belirtmeye yetecektir.Konya¡¯da d??ar? yemekleri olarak ¨¹? nefisyiyecek dikkati ?eker. F?r?n Kebab?, etli ekmek, peynirli pide. Yak?n y?llardabunlara peynirli ve etli i?le haz?rlanan kar???k pide de eklenmi?tir. Bu ¨¹?yiyecek Konyal?lar?n oldu?u kadar yabanc?lar?n da ?ok ilgisini ?ekenyiyeceklerdir.

Siz se?kin misafirlerimizi ?u anda Ege'nin en sa?l?kl?, en leziz yemekleri tadaca??n?z Has Konyal?'da a??rl?yoruz. Siz bu men¨¹deki muhte?em lezzetler aras?ndan se?im yaparken, biz size keyifli bir ortam sunabilmenin heyecan? i?erisindeyiz.Konu?umuz olarak bizleri onurland???n?z i?in sizlere te?ekk¨¹r ederiz. Afiyet olsun...
Sosyal Medyada Biz
haskonyali
haskonyali
?leti?im
Menderes Cad. No:26/C
Buca/?ZM?R

+90 232 426 61 00
info@haskonyali.com